Таңды кожуунга Аныяктар хүнүн байырлаан

А.П. Абросимов аттыг стадионга чыглып келген Таңдының аныяктарынга кожууннуң чагыргазының даргазы В.К. Сырат база Тываның Аныяктар херектериниң талазы-биле яамының сайыды С.В. Оюн байыр чедирген. Байыр чедирген удуртукчулардан кожууннуң девискээринге спортчу шөлдү тудар дугайында медээни аныяктар өөрүшкү-биле хүлээп алган.

Таңдының идепкейжи аныяктарының ортузунга квест-оюнну база спартакиаданы эрттирген. Спортчу оюннарга Бай-Хаактың аныяктары демниин көргүзүп, бирги черни ээлээш, хой-биле шаңнатканнар.
Хол бөмбүүнге Владимировка суурнуң тиилелгеже чүткүлдүг аныяктары тиилекчи болган.

Байырлыг хемчегниң база бир кол угланыышкыны – аныяктарны ажылга тургузары. Таңдының Кадрлар төвүнүң оран-савазынга болгаш стадионга бүгү Россияның ажыл ярмарказын организастаан. Аңаа кожуунда база республиканың өске-даа хоорай-суурларында хостуг ажылчын олуттарны сүмелеп турган. Ооң-биле чергелештир тускай шериг операциязының киржикчилеринге болгаш оларның өг-бүлелеринге деткимчениң янзы-бүрү хевирлерин таныштырган.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
В Шагонаре стартовала республиканская молодежная научно-практическая конференция «Древности Тувы»
Следующая запись
Тес-Хемниң уруглар поликлиниказында капитал септелгени кылган
Меню