Студентилерге таарымчалыг автобус шугумун тургускан

Кызыл кожуундан Студентилер хоорайжыгажынга чедир чаа маршрутту тургускан. Ыраккы Каа-Хемниң чурттакчыларының дилээ-биле, студентилерге таарымчалыг чаа маршрутту тургускан. Ол Кызылдың барык шупту өөредилге черлерин таварып эртер.

Ук шугумга 8 автобус халыыр. Ажылдаар үези: эртенгиниң 06:30 минутадан кежээкиниң 22:20 минутага чедир шимчээшкининиң аразы 20 минута интервал-биле халыыр. Бир пассажирниң орук өртээ 23 рубль болур.
«Туваавтотранс» албан чериниң диспетчериниң дугаары: 8-913-356-08-58.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Тес-Хемниң аныяк авалары национал хепти даарап өөренген
Следующая запись
Всероссийская молодежная акция «Фронтовая открытка»
Меню