Студентилер дүжүт ажаалдазында

Тываның көдээ ажыл-агый техникумунуң «Агрономия» салбырының студентилери күскү дүжүт ажаалдазынга киришкен. Сургуулдар дүжүттү ажаап тургаш, ногаа аймаан сорт аайы-биле аңгылап база ону кадагалаарының технологиязынга өөренгеннер.

Ажаап алган ногаазын аныяктар «Күскү вернисаж» дүжүт байырлалынга делгээрлер.

Предыдущая запись
Тыва – эрес-дидим чоруктуң девискээри
Следующая запись
Как совмещать работу и отпуск по уходу за ребёнком?
Меню