Студенчи отрядтарның спартакиадазы

Бо хүннерде Тывада регионалдыг студенчи отрядтарның спартакиадазы болуп эрткен. Аңаа аныяктар хол бөмбүүнге, канат тыртарынга, баскетболга, бут бөмбүүнге маргышкан. Маргылдааларга 15 кижиден тургустунган 10 команда киришкен. Спартакиаданы «Альфа» студенчи отряд организастаанын сагындыраал.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Чаа-Хөлде 80 ажыг тонна хөмүр-даш бар
Следующая запись
Камгалакчыларывыстың хей-аъды бедик чорзун!
Меню