Социал төлевилел: «Салгал» студиязы

#Команда_тувы_2030 аныяктар шуулганының киржикчизи Чаяана Дилгижек бодунуң төлевилелин камгалаан. Ол «Салгал» уругларның чогаадыкчы студиязын ажыдар сорулгалыг. Төлевилелдиң кол угланыышкыны – салым-чаяанныг чаштарны илередир таарымчалыг байдалды тургузары болгаш оларның чогаадыкчы арга-шинээн улам сайзырадыры.

Уруглар студиязынга хөй ажы-төлдүг болгаш орулгазы эвээш өг-бүлелерниң база тускай шериг операция­зының киржикчилериниң уруг-дарыын хаа­ра тудар. «Амыдыралдың берге байдалдарынга таварышкан өг-бүлелерниң болгаш тыва эки турачы дайын­чыларывыстың салым-чаяанныг уруг-дарыын «Салгал» студиязынче хаара тудар сорулгалыг мен. Оларга хореография кичээлдерин база мастер-класс­тарны эрттирер бис» — деп, төлевилелдиң удуртукчузу Чаяана Дилгижек демдеглээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Тывага тудугжуларның үшкү шуулганы болуп эртер
Следующая запись
1 октября вступил в силу закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат
Меню