Шыдыраага ынак

«Kydrilook» хептер садыындан көвей аныяктар кеттинип турар. Ооң ээзи, аныяк кыс Дарина Саая-биле таныжаалыңар:

Өг-бүлези

Дарина Шолбановна Саая – 1993 чылда төрүттүнген. Өг-бүлезиниң улуг уруу, 2 кады төрээн дуңмалыг. Ортун дуңмазы база сайгарлыкчылап ажылдап чоруур. Хеймер дуңмазы Кызылдың дугаары 3 школазының өөреникчизи.
Дарина чаптанчыг Субудай, Арюна деп оолдуг, кыстыг. Ажы-төлү-биле хөй үени эрттиреринге ынак.

Сайгарлыкчы ажылы

Даринаның авазы, ачазы уруглары бичии турда-ла сайгарлыкчылап, аъш-чем, ногаа-чимис аймаа садып турган. А ол, бичии 5-6 харлыындан эгелеп, ада-иезинге дузалажып, садыгжылаар турган. Чоорту-ла үе аайы-биле Кыдаттан идик-хептер эккеп, Кызылдың хеп садар рыногунга сайгарлыкчы ажылын хөгжүдүп, сайзырадып эгелээн.
Амгы үеде Дарина 4 хеп садыының ээзи. Туран хоорайда, Кызыл болгаш Новосибирск хоорайда садыгларлыг.

Чедиишкиннери

Чажындан тура шыдыраа маргылдааларынга киржип, тергиин черлерге төлептиг болуп турган. Сонуургалы – шыдыраа.

Аян-чорук

Кыдат, Кыргызтан дээш өске-даа чурттарны бичиизинден тура кезип, агаарлаан. Амгы күзели – Корея барыксаар. «Хөй чурттар кезиирге, кижиниң культуразы бедип, бир аңгы апаар» – деп, Дарина чугаалаар.

Сеткилинден үнген чылыг-чымчак сөстер

Өңнүктер, бир-ле чаа чүүлдү кылып, бурунгаар чүткүлдүг болуңар! Кажан-даа, кандыг-даа үеде чүүден-даа кортпаңар! Кел чыдар чараш байырлалывыс, Ынакшааннар хүнү-биле силерге, аныяктарга, байырым чедирип, бот-боттарыңарны хүндүлежип, бедиктерже үнериңерни күзээр-дир мен!

Алдынай СААЯ белеткээн.

Предыдущая запись
Шүлүктер чогаадырынга ынак
Следующая запись
Молодая гвардия запустила текстовую горячую линию для помощи слабослышащим людям в период пандемии
Меню