Школаны алдын медаль-биле дооскан

Бо чылын Чөөн-Хемчик кожуундан 1 өөреникчи школаны алдын медаль-биле дооскан. Чөөн-Хемчик кожууннуң чагыргазынга Чадаана хоорайның дугаары 2 школазының доозукчузу Айлана Начыновнага алдын медальды байырлыг байдалга тывыскан.

«Айлана – бистиң чоргааралывыс. Сеткиливис ханызындан байыр чедирип тур бис. Аныяктарның мурнунда шупту оруктар ажык дээри ышкаш, орууңга шупту эжиктер сени чүгле аас-кежикке, өөрүшкүге эккээр болзун. Бүгү-ле кылган ажыл-херектериң чоок кижилериңни, эш-өөрүңнү, башкыларыңны өөртүр болзун» — деп, чагырганың социал четкилерде арыннарында бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.
#Доозукчу2022

Предыдущая запись
Тес-Хемге Аныяктар хүнүн байырлаан
Следующая запись
Доозукчуларның парады
Меню