Шагааны арага чокка

Артыш МОНГУШ, «Тываның буянныг чүректери» организацияның удуртукчузу:

— Шагааны байырлап тура, араганы ижери шуут-ла хоруглуг! Шагаа дээрге тываларныӊ эӊ-не хөглүг, эӊ-не найыралдыг, шупту кижилерге аас-кежикти, кадыкшылды кыйгырар чоннуӊ ыдыктыг ынак байырлалы. Ол дугайында бистиң ада-өгбелеривис чагып-сургап чораан.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Тывада эм-таң аймаа четчир
Следующая запись
Развитие аэропорта Кызыла идёт по плану
Меню