Шагааның хемчеглери каяа болурул?

Шагааның байырлыг хемчеглери бир ай бурунгаар-ла эгелээн. А эң-не кол хемчеглер февраль 21-де болур. Бүдүү хүнүнде чаңчыл езугаар массалыг номчулгалар республиканың девискээринге болур. Кызыл хоорайда хүрээлерге болгаш «Буян-Бадыргы» аалчылар бажыңынга, «Найысылал» арт-төпке номчулгалар эртерин сагындыраал. Оон аңгыда номчулгалар үезинде Интернет-трансляцияны органиастаар.

Чурттакчыларга «Ганден Чойпелинг», «Дамба Брайбулинг» (Фрунзе, б. 46), «Даши Панделинг» (Колхозная, б. 101) хүрээлеринге кежээкиниң 22 шакта номчулгалар эгелээр.

«Саң салыр» езулалдар Дөгээ даанга болгаш Кадарчының тураскаалынга болур. Хоорайдан ырак девискээрлерге эртер езулалдар үезинде изиг сүттүг шайлыг майгыннарны болгаш эмчи үделгезин организастаар.

Февраль 21-ниң хүнүнде Арат шөлүнге байырлыг хемчеглер уламчылаарын сагындыраал. Кызылчыларны болгаш аалчыларны тыва национал оюннар, ярмарка, концерт көргүзүглери манап турар.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#шагаа #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Амгы үеде кол хүлээлгевис: тускай шериг операциязында тыва дайынчыларга деткимчени көргүзери
Следующая запись
Подписка-2023
Меню