Шагаан-Арыгның доозукчулары ОГЭ-ге белеткелди эртип турар

Шагаан-Арыг хоорайның 1 дугаар школазының 9-ку классчыларынга күрүнениң кол шылгалдазынга белеткелди чоруткан. Аңаа чүгле уругларның эвес, а ада-иениң шылгалдаларга позитивтиг хамаарылгазын хевирлеп, «ОГЭ ада-ие-биле» деп хемчегни органиастаан.

Ук хемчегниң кол сорулгазы — шылгалдаларның эртер чуруму-биле уругларны болгаш ада-иелерни таныштырары, белеткел үезинде оларның психологтуг байдалын оожургадыры.

Предыдущая запись
Барыын-Хемчикте малчын турлагларже баар оруктарны аштаан
Следующая запись
Эйлиг-Хемде юнармейжилерниң тыва дайынчыларга дузазы
Меню