Шагаан-Арыгның чараш кыстары

Улуг-Хем кожууннуң культура төвүнге «Мисс Шагаан-Арыг-2022» даңгыналар мөөрейи болуп эрткен. Аңаа 6 ээлгир, чараш кыстар киришкенин сагындыраал.

Мөөрейниң киржикчилери баштай боттарын аянныг таныштыргаш, ниити танцы, авангард, салым-чаяан, кежээки чараш хеп дээн ышкаш угланыышкыннарга адааннашкан.

Амгы үениң аныяк кыстары сагыш-сеткилдиң чараш чоруун, чогаадыкчы салым-чаяанын, мага-бодунуң ээлгирин бараалгаткан. Чараш даңгыналар мөөрейиниң түңнелинде, «Чүлдү-чүректерни чүглей туткан мисс» Алдын-Сай Натпит, «Салым-чаян мисс» Чимис Амыр, «Модель мисс» Виктория Бюрбю, «Авангард мисс» Аурика Серенмаа, «Грация мисс» Ксения Оолак, «Вице-мисс» Алдын-Сай Натпит болган. А «Мисс Шагаан-Арыг-2022» дүжүлге бөргүн база лентаны Угулза Донгак чаалап алган.
Шупту киржикчи кыстар шаңнал-макталга төлептиг болган.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#тыванын_аныяктары_чараш_кыстар

Предыдущая запись
«Zа нами правда»: победители конкурса лучшего Z-контента выступили со своими песнями и стихами
Следующая запись
За I квартал 2022 года в республике родилось 1511 детей
Меню