Шагаан-Арыг: Аныяк журналистерниң баштайгы базымы

Шагаан-Арыг хоорайның школаларында медиа-албаннар тургустунган. Медиа адыр школачыларга сонуурганчыг болбас арга чок.

Амгы үеде дыка хөй уруглар, оолдар медиа адырда хаара туттунган. Элээдилерниң сонуургалын Баштайгылар деткип турар. Шагаан-Арыг хоорайның 1 база 2 дугаар школаларында Медиа-албаннарны ажытканын сагындыраал. Тывада Баштайгыларның школачы медиа болгаш коммуникация адырын харыылап турар специалист Чечена Соян уруглар-биле ужуражып, арга-сүмезин каткан.

Школа медиазы — журналист мергежилди шенеп көөр эптиг арга. Янзы-бүрү чүүлдерниң автору болуп, бодунуң контентизин тургузуп, санал-бодалы-биле үлежир аргалыг. Республиканың аңгы-аңгы школаларында Баштайгыларның медиа-албаннары боттарының аккаунтуларын социал четкилерге ажыдып, медээлерни бижип, видео-материалдарны тырттырып, фоторепортажтарны кылып, сюжеттерни кылып өөренир.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн

Предыдущая запись
Сегодня в 16:00 ч. в Доме народного творчества состоится фестиваль национальных культур «Евразия — 2023»
Следующая запись
Медиалаборатория «Идегел» для юнкоров Первых
Меню