СФУ-га тыва культураның хүннери эрткен

Красноярск хоорайга «СФУ-га национал культуралар хүннери» хемчег езугаар Политехниктиг институтка «Тыва культураның хүнү» болуп эрткен. Чыылган аныяктар хөөмей ырын дыңнап, хүреш маргылдааларының аргаларынга өөренип, дошпулуурга база игилге ойнааннар. Аалчылар тыва чемнерни амзап, сүттүг шайны чооглааннар.

«Красноярск хоорайга болуп эрткен тыва культураның хүнүнде аныяктар төптериниң ажыл-чорудулгазы-биле танышпышаан, Красноярск крайның аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелиниң даргазы-биле ужураштым. Виктор Коломиец – арга-дуржулгалыг, креативтиг удуртукчу. Ол бистиң регионувус-биле эки таныш. Красноярск крайда боттандырып турар төлевилелдерин сонуургатты. Улаштыр кады ажылдаар сорулганы салдывыс. Оон аңгыда «Бирюса» аныяктар шуулганынга Тывадан төлээлер киржир. Ук чыыш июль 6-12 хүннеринде болур» — деп, Тываның Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелиниң даргазы Буян Сонам дыңнаткан.

Алена Нан-Хоо.

#молодежь_тыва

Чуруктарны социал четкилерден алган.

Предыдущая запись
Как снять клеща?
Следующая запись
Демнигде куштуг — тепкииштигде быжыг!
Меню