Саян Монгуш Президентиниң бүзүреттирген кижизи

2024 чылдың март айда чурттуң Президентизин бадылаар соңгулдаларга Владимир Путинниң бүзүреттирген кижилериниң саны 346 четкен. Оларның аразында Тывадан Саян Монгуш база бар.

«Россияның Президентизин бадылаар соңгулдаларга Владимир Путинниң бүзүреттирген кижизи болдум. Президентиниң политиказын бүрүнү-биле деткиир мен. Дүүн Москва хоорайның Аалчылар ордузунга шупту бүзүреттирген кижилер-биле В. Путин ужурашкан. Профессионал команданың кежигүннери, аңгы-аңгы адырларда боттарының ажыл-херээнге бердинген кижилер-биле ужуражыры меңээ чоргааранчыг болду. Аңаа культураның алдарлыг ажылдакчылары-биле ужуражып, оларга деңнежир сорулганы салдым. Ужуражылга үезинде чаңгыс аай дем-каттыжылганы, команданы эскердим. Штабтың даргалары-биле кады «Көдээ черниң культура ажылдакчызы» төлевилелди ажылдап кылыр бодал тывылган. Ол биске чугула херек.

Тывадан Россияның хүндүлүг башкызы Татьяна Шарыпова база Россияның алдарлыг тренери Владимир Түлүш-биле ужуражылгага кириштивис. Бистиң кол сорулгавыс – чоокку 6 чылга республиканың чурттакчыларындан чагыгларны чыып алыры. Ынаар бүгү күжүмнү үндүреримни аазадым» — деп, Саян Монгуш социал четкилерде бижээн.

Алена НАН-ХОО.

Предыдущая запись
В. Путинниң эгелээшкини-биле өг-бүле деткимчезинче немелде күштү мөөңнээр
Следующая запись
Как правильно питаться при туберкулезе?
Меню