Росси Күжүгет: бистиг чепсек дугайында хоойлуну күштелдирерин саналдадым

Бөгүнгү болуп эрткен хамааты бот-идепкей чөвүлелиниң чыыжынга дугайында аныяк эмчи Росси Күжүгет бодунуң саналын чугаалаан.

Росси Кужугет, эмчи:

«Улусчу чогаадылга өргээзинге Тывавыстың Баштыңы В. Ховалыг улуг чыыш хурал эрттирди. Дыка-ла эки саналдар улус киирип турар болду. Ону дыңнааш, өөрүвес арга чок-тур. Кижи бүрүзүнүң аарып чоруур айтырыгларын көдүрүп шиитпирлексеп турарын аңаа көрдүм.

Ук чыышка чоннуң дүвүреп чоруур бир айтырыын санал кылдыр киирдим. Бистиг чепсек дугайында хоойлуну Тываның иштинге база Россия деңнелинге күштелдирип, эде көөрүн саналдадым. Кан-оол Даваа база Айдын Сарыглар база ол хуралга киржип турдулар. Хоойлулар өскертирде, депутаттардан хамааржыр болгай. Чонувуска херек саналды черле бо чоокку үеде көөрүн идегедим!

Алена Нан-Хоо
Буян Ооржак чуруктарны тырттырган

Предыдущая запись
Хамаатыларның эгелекчи саналдары
Следующая запись
Больше всего «золота» – 42 медали – получили выпускники кызылских школ
Меню