«Родные – любимые» өг-бүле шуулганы: солун, эки, кайгамчыктыг

Бо шакта Кызыл хоорайның Аныяктар ордузунда «Родные – любимые» деп регионалдыг өг-бүле шуулганы болуп турар. Бо байырлыг хемчег-биле республиканың девискээринде Өг-бүле чылы ажыттынганын сагындыраал.

«Өг-бүле — кижиниң долу амыдыралдыг, аас-кежиктиг болурунуң чаңгыс-ла аргазы. Ада-иениң оруун уруг-дарыы салгаар, чуртталганы уламчылаар. Ынчангаш өг-бүлевиске ынак бис» — деп, Улуг-Хем кожууннуң төлээлери демдеглээн.

«Быжыг өг-бүле — Баштайгыларның үнелиг угланыышкыннарының бирээзи. Ынчангаш шуулганның кол организакчылары болуп турар чылдагааны-даа ында. Бөгүн мында янзы-бүрү шөлчүгештер ажылдап турар: өг-бүлениң үнези, кады дыштанылга, өг-бүлениң чаңчылдары, бажың чанының дузалал ажыл-агыйы, кижизидилге болгаш деткимче, кадыкшыл. Оон аңгыда Тывада Баштайгыларның ажыл-чорудулгазын таныштырбышаан, викторина-квизтерни, мастер-класстарны, оюннарны органиастап турар» — деп, Баштайгылар таныштырган.

Алена НАН-ХОО
Чуруктар Движение Первых | Тыва

Предыдущая запись
Делегейниң ужу-кыдыында тыва чон Шагаа таварыштыр байырын чедирип болур
Следующая запись
Региональное отделение ДОСААФ в Туве продолжает набор водителей на категорию «С» для весенней и осенней призывной кампании 2024 года
Меню