Орукка оваарымча херек

Кызыл кожууннуң Элегес-Аксы суурунуң чагыргазының ажылдакчылары «Бай-Булуң» болгаш «Хербис» эки турачы улусчу дружиналарның кежигүннери база ИХЯ-ның ОШАЧКИ ажылдакчылары «Ниити хыналдалар» акцияны чорудуп, орук озал-ондаан болдурбазы-биле профмлактиктиг хемчегни организастаан.

Дружинниктер болгаш КАИ ажылдакчылары чолаачыларга «Арага болгаш машина башкарары дүүшпес», «Тайгыр орук», «Уругларны машинага шын дажыыры» деп темаларга тайылбыр ажылын кылып, информастыг буклеттерни үлээн. Ниитизи-биле 31 чолаачы-биле чугаалкшан.

#профилактика_дтп

Предыдущая запись
Улуг лейтенант Дүгер Бамба
Следующая запись
Росгвардейцы поддержали благотворительную акцию «Коробка храбрости» в Туве
Меню