Ол — эң-не шынчы эш

Ава дээрге кижиниң эң-не шынчы эжи-дир. Чүгле аваларывыс бис дээш сагыш човап чоруур. Чамдык улус ада-иелери улгады бээрге, хүндүлевес болгулаар. Оон бистен чарлып чоруй баарга, ам кээп, хей-ле ынчап чораан-дыр мен деп бажын соктаар. Меңээ даайым ону чугаалаан. Бодап көөрүмге, даайым ылап-ла шынын чугаалап турган боор. Аваларывыс бистиң чанывыска кезээде чорбас, ынчангаш оларның чагыг-сөзүн сактып, улаштыр чурттаар бис.

Батый ООРЖАК.
Кызылдың гимназия №9.

 

Чурукту Интернеттен алган

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Шаңчыга Иелер хүнүн демдеглээн
Следующая запись
Байыр Ондар: эки өөредилгени күзээр-дир мен
Меню