Ноябрь 7-де ТывКУ-нуң биче ректорун соңгуур

Биче ректор — студенчи бот-башкарылганың лидери. Ол шупту студентилерниң болгаш биче деканнарның, дээди өөредилге чериниң старосталарының санал-оналын төлээлээр болгаш, өскелерге үлегер-чижек болуп, амыдыралга активчи турушту ээлеп, чогаадыкчы, бот-идепкейжи болур.

Биче ректорга бодунуң кандидатуразын киирерде, билдириишкинни бижиир. Ол ышкаш 2023-2024 чылдарда ажылының планын, чоокку чылдарда Биче ректоратты хөгжүдериниң программазын киирер. Ол ышкаш өске эш-өөрүнден рекомендация чагааны болгаш бодунуң дугайында таныштырылганы немей бээри күзенчиг.

Чагыгларны октябрь 30-ге чедир хүлээр. Айтырыгларны дараазында ссылкадан тодарадып болур: https://vk.com/mr_sholby

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
⚡️ «Добрые Сердца Тувы» пополнили банк крови
Следующая запись
Награда нашла героя: Эрзинец Вадим Соян награжден медалью «За Отвагу»
Меню