Новосибирскиде студентилерниң амыдыралындан

Нововсибирск хоорайда тыва студентилерниң землячествозу Күрүнениң Орук харылзаа университединиң студенчи каттыжылгазын таныштырган. Бо чылын 7 биргикурсчулар дээди өөредилге черинде немешкен. Оларның төлээзи — Аржаана Монгуш.

https://vk.com/wall-1625978_15563?z=video-1625978_456..

Предыдущая запись
Горячая линия по вопросам частичной мобилизации
Следующая запись
Ыраккы Каа-Хемниң культура төвүнде капитал септелге дооступ турар
Меню