Начын Ооржак — каш дакпыр чемпион

Начын Ооржак – Тываның тудуг техникумунуң сургуулу. Ол амгы үеде 19 харлыг. Тываның кадет корпузун дооскан.

Начын ММА спортунга хандыкшып, 2018 — 2023 чылда республиканың 3 дакпыр чемпиону болган. Оон аңгыда ушу-саньда спортка 2018, 2020, 2022 чылдарда тиилекчи болуп келген.
Ол ышкаш Начын Ооржак «Россияның дайынчылары» бүгү Россия чергелиг чемпионатка панкратион деп спортчу оюнга мөңгүн медальды чаалап алган. Эрткен чылын үшкү черни ээлээн.
«8 харлыымда-ла тыва хүрешти сонуургап эгелээн мен. А 14 харлыг тургаш ММА спортунче шилчээн мен. Амгы үеде тренерим Артыш Комбу болуп турар. Тренеримниң ачы-дузазы-биле шиитпирлиг, идепкейжи, дидим апарган мен. Спорттуң бо хевиринге угаан-бодал болгаш күш талазы-биле белеткел кончуг чугула. Тудуг техникумун дооскаш, улаштыр ТывКУ-нуң күш-культура болгаш спорт факультединче өөренип кирер мен. Улаштыр тренерим Артыш Артурович ышкаш чедиишкинниг, чогаадыкчы арга-шинектиг башкы болур күзелим бар» — деп, Начын Ооржак «Тываның аныяктары» солуннуң корреспондентизинге чугаалаан.

Алена НАН-ХОО,
чурукту хууда архивтен алган

#тудуг_техникуму

Предыдущая запись
Аңчы Сарыг-оол – чылдың тергиин юризи
Следующая запись
Буян Мылдык — тулган танцычы
Меню