Монолит: быштак заводунуң тудуунга киришкеннер

Бо кыжын «Монолит» студенчи тудуг отрядының кежигүннери Новосибирск хоорайдан ырак эвесте, Маслянино суурга, ажылдааш келген. Студенчи отрядтан 11 аныяк оолдар быштак заводунуң тудуунга кыштың соогу дивейн, кызымаккай ажылдааннар.

Бетно салырындан эгелээш, арматуралар кожуп, хар аштап дээш кандыг-даа ажылдарга чажам дивейн 2 ай дургузунда тыва студентилер киришкеннер.

«Монолит» студенчи отрядтың кежигүннери 2 ай дургузунда респубилкадан дашкаар ажылдааш, чоокку хүннерде төрээн Тывазынче чанып келгеннер.
Алена Нан-Хоо, чуруктарны социал четкилерден алган.

Предыдущая запись
Молодежные творческие коллективы Тувы выступят в концертном зале Российской академии музыки
Следующая запись
Осторожно! Клещи!
Меню