Монгуш Буян-Бадыргы 29 харлыында ТАР-ны үндезилээн

Хөй нациялыг республиканың үндезилеттинип тургустунганы аныяк-өскенге улуг ужур-уткалыг болбас арга чок. Митингиниң киржикчизи, ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчузу Эртине Куулар мынчаар чугаалаан:

— 1921 чылда, тыва чоннуң амыдырал-чуртталгазында чугула болуушкуннар шиитпирлеттинип турда, Монгуш Буян-Бадыргы 29 харлыг турган. Ол хире аныяк назынныг тургаш, Буян-Бадыргы Хүн-ноян деп дүжүлгелиг Даа кожуунну удуртуп чораан. Ооң соонда ол ТАР-ны тургузарынга идепкейлиг киржип, Тыва күрүнениң тургузукчуларының бирээзи болган.

Мира КОНГУЛ-ООЛ, чурукту автор тырттырган.

Предыдущая запись
Монгуш-Буян-Бадыргының туаскаалынга чечектерни салган
Следующая запись
Президент грантызынга тиилээн төлевилел
Меню