Студентилер шуулганын байырлыг байдалга ажыткан

ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилели база Кызыл хоорайның культура, спорт, аныяктар политиказының департаментизи-биле кады XXIII-кү Студентилерниң шуулганын ажыткан. Бөгүн «Азияның төвү» скульптурлуг комплекстиң амфитеатрынга Россияның аңгы-аңгы хоорайларының болгаш чоокку даштыкы чурттарның студентилери чыглып келген.

Аныяктар хоорайлар аайы-биле боттарын таныштырып, 5 хонук дургузунда үргүлчүлээр шуулганның ажыдыышкынын кылган. Чаңчыл езугаар чайгы үеде студентилер төрээн черинге чыглып кээп, аныяктарга үлегер-чижектиг болуп, кадык амыдыралды суртаалдавышаан, спортчу хемчеглерге киржир.
Байырлыг ажыдыышкын үезинде Москваның, Санкт-Петербургтуң, Новосибирскиниң, Красноярскиниң, Саратовтуң, Барнаулдуң, Улан-Удэниң, Владивостоктуң дээш оон-даа өске хоорайларның идепкейлиг студентилеринге өөрүп четтириишкинниң бижиктерин тывыскан.
Оон аңгыда Студентилер шуулганының түңнел кезээ «Мисс болгаш Мистер Альма-Матер» байырлыг хемчег-биле доостурун сагындыраал.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

Чуруктарны Мария СААЯ тырттырган.

Предыдущая запись
Барыын-Хемчиктиң чараш оолдар-кыстары мөөрейлешкен
Следующая запись
Монлам Шыырап — студент из Тувы в числе 20 самых сильных конкурсантов
Меню