Россия! Донбасс! Крым! Келир үе дээш!

#тыванын_аныяктары_крым_чазы

Бөгүн Кызыл хоорайның Арат шөлүнге Крымның Россияга каттышканынга тураскааткан «Россия, Крым, Донбасс» деп байырлыг хемчег болуп эрткен. Аңаа улуг-биче, янзы-бүрү мергежилдиң, аңгы-аңгы омак-сөөктүг, шажын-чүдүлгелиг чон чыглып кээп, чурттуң Президентизин, российжи шериглерни база Донецк, Луганск республикаларда чаңгыс чер-чурттугларывысты деткээн сагыш-сеткилин илереткен.

Совет Эвилели буступ дүшкен соонда, Украина аңгы күрүне апарган. Ол чылдар дургузунда Россия акы-дуңма украин чонга дузалажып чурттап келген. Ынчалза-даа 2014 чылда радикалдыг күштерниң деткимчези-биле Украинага күрүне эргилдези болган. Ооң-биле ол көөр хөөн чок чорук болгаш нацизмниң дүп чок тамызынче кирген.

Ол-ла чылдың март 16-да Крымның болгаш Севастопольдуң чурттакчылары катап Россияже эглир күзелин илереткен. Крымжылар референдумну эрттирген болгаш, Россияның хүрээлеңинче катап кирген. Ынчангы «Крым чазы» оон бээр Россия дээш, Президентивис дээш, тайбың дээш эп-каттыжылганың ыдыктыг демдээ апарган.

Хемчегге Тываның Чазааның даргазының оралакчызы Тимур Куулар, парламентиниң спикери Кан-оол Даваа, ТР-де кол федералдыг инспектор Александр Вавилихин болгаш өске-даа хөй-ниитижилер чыглып келген чурттакчыларга, аалчыларга байыр чедирген. Оларның аразында аныяктарның төлээлери база бар.

«Крым чазы» байырлыг хемчегниң идепкейлиг киржикчилериниң бирээзи, ТР-ниң Аныяктар херээниң талазы-биле агентилелдиң даргазы Эртине Куулар: — Бөгүн мында чыглып келген аныяктар тайбың чорук дээш, Президентивис дээш база российжи шериглеривис дээш бүзүреливисти, шынчы чоруувусту илередип турарывыс ол. Чүгле дем-каттыжылгавыс-биле чедиишкинниг болур бис. База катап нацизм чок тайбың чуртталга дээш! Келир үевис дээш!

Тывада «Аныяктар Гвардиязы» хөй-ниити организациязының удуртукчузу Самир Аспан-оол: — Бистиң чуртувуска удур дыка хөй кызыгаарлаашкыннарны кылганын билир бис. Бо үеде чүгле бистиң демниивис, бот-боттарывыска деткимче кол чергеде турар. Ынчангаш чуртувустуң Президентизиниң ажыл-чорудуун республикавыстың аныяктары күзелдии-биле деткип турар бис. Президентивиске бүзүрел-биле!

«Крым чазынга» тураскааткан база бир ээлчеглиг оюн-көргүзүглүг, ыры-шоорлуг байырлыг хемчег эрткен. Аныяктар улаштыр өөрүшкү-маңнайлыг ажыл-ижинче шымныгып кирген.

#Zамирбезнацизма #ZаРоссию #ZаПрезидента #ZаПобеду #ZаБудущее #МЫВМЕСТЕ #своихнебросаем #Россия #Донбасс #Крым

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
Проект «Объясняем.РФ» запустил в Туве региональные паблики в соцсетях
Следующая запись
«Тываның аныяктары» солун «Ийи сылдыс» шоу-мөөрейде
Меню