Кызылдың уран чүүл училищезиниң сургуулдары аныяктарның XXI дельфий оюннарынга киржир

Красноярск край бо хүннерде Россияның салым-чаяанныг аныяктарын уткуп ап турар. Аныяктарның XXI дельфий оюннарының номинациялары тергиин оран-саваларга эртер – Крайның аныяктар ордузу, Красноярскиниң филармониязы, Д. Хворостовский аттыг Сибирьниң уран чүүл институду, Сибирь федералдыг университет, Культурлуг бот-идепкей төвү дээш оон-даа өске.

Дельфий оюннары Красноярск хоорайга апрель 22-ден 27-ге чедер болгаш, 85 региондан 2500 хире аныяктар кээп киржир. Фестивальдың програмаазында 48 аңгы (улусчу, классиктиг болгаш амгы үениң) номинациялары бар. Тываның төлээлери 8 номинацияга киржир, оларның 6-да бир дугаар киржип турары ол болур.

Предыдущая запись
 Чурагайлыг мергежилдер дугайында
Следующая запись
Социал керээ: хой кыргылдазы
Меню