Эмчи даңгына болгаш тажыны шилээн

Эр мөзү-шынарның болгаш чараш даңгыналарның, тажыларның мөөрейи эмчилер ортузунга болуп эрткен.

«Кадык камгалалының мисс болгаш мистери» деп мөөрейниң ажыдыышкынынга Тываның кадык камгалал сайыдының оралакчызы Марианна Куулар база Медицина палатазының баштаар чериниң даргазы Росси Күжүгет киржикчилерге байыр чедирген.

Байырлыг хемчегни ажыдып тура, «Хөй-ниитиниң үнелээшкини» медальдарны кадык камгалалының хоочуннары Георгий Смирнов, Надежда Ооржак, Алевтина Сиразитдиновага тывыскан. Ук шаңнал Тываның бирги эмчизи Сергей Серекейге тураскааттынган болгаш, ону эмнелге шугумунга хөй чыл ажылдаан эмчилерге тыпсып турар.

Мөөрейниң киржикчилери шупту магаданчыг чараш болгаш салым-чаяанныг болганын жюри кежигүннери демдеглээн. Өңгүр-чараш көргүзүглер көрүкчүлерниң сагыш-сеткилин хаара туткан. Ында сураглыг режиссер-тургузукчу Алдын-оол Болитиктиң үлүг-хуузу эвээш эвес. Ол ышкаш эмчилерге деткимчени офтальмолог-эмчи Айлана Ховалыг көргүзүп, киржикчилерге шаңналдарны тывыскан.

Эмчилер шупту уран салым-чаяанын, чараш мөзү-шынарын көргүскенинден жюри кежигүннериниң мурнунга эң-не тергииннерин шилиир берге айтырыг тургустунган. Каас-шиник мөөрейниң түңнелинде, «Кадык камгалалының Даңгыназы» атка республиканың дугаары 1 эмнелгезиниң терапевт-эмчизи Долума Сат төлептиг болган. А «Кадык камгалалының Тажызы» атка бо чылын республиканың консультативтиг-диагностика төвүнүң ортумак эмчи ажылдакчызы Батыр Далаа төлептиин көргүскен.

Медицина палатазының медээзинден Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
«Шыкка хүреш» спортчу оюннар эгелээн
Следующая запись
Тайбың дээш
Меню