Чаа хүрээни бөгүн ажыдып турар

«Тубтен Шедруб Линг» хүрээзиниң байырлыг ажыдыышкыны бо шакта болуп турар. Байырлыг хемчегни чырыдары-биле, федералдыг болгаш регионалдыг МИЧ-терниң төлээлери ажылдап эгелээн.

Дүүн Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг хүндүлүг аалчыларны уткаан. Россияда эң улуг буддийжи хүрээниң байырлыг ажыдыышкынын дорт дамчыдылгадан көрүп болурун катап база сагындыраал.

Ол ышкаш Кызыл хоорайда Национал театрның чадазында улуг экрандан дорт дамчыдылганы көрүп болур.

Алена Нан-Хоо.

#храм

Предыдущая запись
Чадаанада аът чарыжы болуп турар
Следующая запись
Бүргег агаар моондак болбаан
Меню