Бичии чаштарның маадырлыг чоруу

Сукпак ортумак школазының өөреникчилеринге маадырлыг чоруу дээш, кижиниң амы-тынын камгалааны-биле, Россияның Онза байдалдар яамызының ТР-де кол эргелелиниң өөрүп четтириишкин бижиктерин тывыскан.

Май 16-ниң хүнүнде Тываның дилеп-камгалаар отрядының дежурныйынга Сукпак чоогунда, Енисейде, херээжен кижи сугга дүжүп турар дугайында дыңнадыг келген. Камгалакчылар шалыпкыны-биле үнүпкен.

Оларның кээринге чедир сугга дүшкен херээжен кижини школачылар камгалаан болган. Кичээлдер соонда чанып ора, олар сугда дүшкеш, дуза дилээн херээжен кижини көрүп кааннар. Хемге келгеш, бот-боттарындан илчирбелендир туттунчупкаш, сугга дүшкен кижиге чедер аргазын тып, улаштыр ону сугдан үндүр тыртып алганнар.

Алена Нан-Хоо Тывада ОБ эргелелиниң медээзинден белеткээн.

Предыдущая запись
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Республику Тыва посетил Кызылское президентское кадетское училище
Следующая запись
Самое яркое и долгожданное событие лета — Фестиваль Движения Первых!
Меню