Мальдив күрүнениң төлээзин уткааннар

Бүгү делегейниң аныяктар фестивалы бо хүннерде «Сириус» федералыг девискээрде эртип турар. Ында Тываны 18 аныяк кижи төлээлеп четкен. Оларның аразында 5 эки турачы бар.

Фествальга Тываның төлээлери Мальдив күрүнениң бир дугаар делегантызын уткааш, тыва тонну белекке берип, суй белектерин сунган.

Худ Ибрагим Сочиже кээр мурнунда Тыва Республиканың төөгүзүн, езу-чаңчылдарын өөренип көргенин чугаалааш, тыва оолдар-кыстар-биле өөрүшкүлүг ужурашкан.

Бүгү делегейниң аныяктар фестивалының киржикчилери, Тываның төлээлери, аалчызынга ак кадактарны, ак сүттүг шайны сунуп, национал оюннарын көргүспушаан, төрээн дылынга ырлашканнар.

ТР-ниң Аныяктар яамызының медээзинден Алена НАН-ХОО белеткээн.

Предыдущая запись
Как поступить в научные роты ВС РФ
Следующая запись
Истелге органының эң-не чараш кыстары
Меню