«Маадырның партазы» Туранның школазында ажыттынган

Бии-Хем кожуунда Туран хоорайның дугаары 2 школазында тускай шериг операцизянга киржип чораан Чаян Монгуштуң чырык адынга тураскааттынган «Маадырның партазын» ажыткан.

Чаян Монгуштуң өөренип чораан школазынга маадырны сактып, хүндүлел езулалын эрттирген. Чоокта чаа-ла ол школаның тергиин өөреникчизи, бодунга бүзүрелдиг, сонуургалдыг идепкейжилерниң бирээзи турган. Бо хүнде Ч. Монгуш бистиң аравыста чок, ынчалза-даа ооң дугайында сактыышкын мөңгеде артар. Ооң авазы Кара-кыс Биин-ооловнага езулуг эр мөзү-шынарлыг, төрээн черинге ынак оолду өстүрүп кижизиткени дээш чыылганнар чылыг сөстерни чугаалаан. Чаян Монгуштуң маадырлыг чоруу Бии-Хем кожууннуң төөгүзүнге артар.

Донбассты хостажыры-биле тускай шериг операциязынга киржип чорааш, амы-тынындан чарылган Маадыр кезээ мөңгеде уттундурбас.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Можно ли взять с собой в часть квадрокоптер?
Следующая запись
Тываның школачыларын бүгү-российжи киберспортчу оюннарга киржир кылдыр чалаан
Меню