Кызылдың уран чүүл колледжизиниң төлевилели президент грантызын ойнап алган

Тываның баштайгы профессионал композитору, ССРЭ-ниң алдарлыг артизи Алексей Боктаевич Чыргал-оолдуң 100 харлаан юбилейинге Кызылдың уран чүүл колледжизиниң студентилериниң «Чыргал-оолдуң төлдери бис» республика чергелиг классиктиг хөгжүмнүң фестиваль-мөөрейи» төлевилели президент грантызының тиилекчизи болган.

Төлевилел 3 аңгы назы-харга чардынган: 7-10 хар; 11-15 хар; 16-23 хар.

Ол 3 аңгы угланыышкынныг:

✅Өөредиглиг: А. Б. Чыргал-оолдуң чогаадыкчы оруунуң дугайында видео-таныштырылга. Офланй болгаш онлайн-хевирге чогаадыкчы мастер-класстар, Тываның композиторлары, уран чүүл колледжиниң башкылары-биле лекция-беседалар, композиторнуң төрелдери-биле ужуражылгалар.

✅Чырыдыышкын: композиторнуң амыдырал-чуртталгазының дугайында база ооң ажылдары, чырыкче үнмээн хол ажылдарын ном кылдыр үндүрери. Ном уран чүүл школаларының кижизиттирикчилеринге өөредилге пособиези болур. Ону төлевилелдиң киржикчилеринге, музейлер, библиотекалар болгаш культураның өске-даа албан черлеринге тарадыр. Композиторнуң чогаадыкчы ажылдарын нептереңгейжидери-биле, фото, аудио база видеоматериалдар, концерттерден бижидилгелерге тускай арынны Интернет четкизинге ажыдар.

✅Көргүзүглүг: назы-хар аайы-биле бөлүктерге хувааттынган фестиваль-мөөрейниң организациязы, тиилекчилерни илеретпишаан, шаңналдарны тыпсыры.

Республикада «тыва Чайковский» атка төлептиг болган алдарлыг композиторнуң чырык адын мөңгежиткен төлевилелди боттандырып тургаш, ниитизи-биле 14 хемчегни эрттирер.

Төлевилел-биле тодаргайы-биле дараазында шөлүлгеден таныжып болур 👇
https://президентскиегранты.рф/public/application/ite..

Колледжтиң медээзинден Мира КОНГУЛ-ООЛ очулдурган.
Чурук социал четкилерден.

Предыдущая запись
Инженерные коммуникации многоквартирных домов должны быть приведены в надлежащее состояние качественно и в срок
Следующая запись
Молодёжь Тувы приняла участие в Таврида.Арт
Меню