Кыс чонга чаагай чорукту күзедим

ТР-ниң Аныяктар херээниң талазы-биле агентилелдиң даргазы Эртине Куулар Бүгү-делегейниң херээжен чонунуң байырлалы таварыштыр кыс чонга байырын чедирген.

  • Хүндүлүг кыс чон! Март 8-тиң байырлалы-биле силерге бүгү-ле экини күзедим. Билир болгай бис, республиканың чурттакчыларының хөй кезии аныяктар. Оларның иштинде өзүп орар бичии кыстарывыс, аныяк авалар, карьеразын эгелеп чоруур аныяк херээжен чонувус хөй. Оларның шуптузунга чедиишкиннерни, аас-кежикти, чаагай чорукту күзедим — деп, ол чугаалаан.
Предыдущая запись
Авам караа хоюг
Следующая запись
Роскомнадзор ограничил доступ к газете «РИСК» 
Меню