КПКУ-нуң 10 чылдаан байырлалы. Делгелге июнь айны төндүр ажылдаар

Тываның Национал музейинде «Россияның кадеттер одуруунда 10 чыл» деп делгелге ажыттынган. Ол Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң 10 чыл болган байырлалынга тураскааттынган. Кадеттер училищези бир дугаар кижизиттирикчилерин 2014 чылда, Россия биле Тываның каттышканындан бээр 100 чыл оюнда, хүлээп алган.

Байырлыг ажыдыышкынга хүндүлүг аалчылар ТР-ниң чазааның оралакчы даргазы Орлан Сарыглар, Тываның Өөредилге яамызының сайыды Елены Хардикова, культура сайыды Виктор Чигжит болгаш КПКУ-нуң начальниги Уран-Кыс Ондар киришкен.

Июнь айның төнчүзүнге чедир Тываның чурттакчылары болгаш хоорайның аалчылары өөредилге чериниң төөгүзү, кадеттер болгаш башкыларның чедиишкиннери, оларның чогаадыкчы ажылдары-биле таныжып болур. Ук ажылдар Камгалал яамызының өөредилге албан черлериниң ортузунга, республиканың болгаш бүгү Россияның мөөрейлеринге тергиин деп демдеглеттинген. Делгелге – РФ-тиң Камгалал яамызының доктаалы-биле бадылааны училищениң база бир чугула юбилейлиг хемчеглериниң бирээзи.

Кызылдың Президентиниң кадет училищези — «Россияның 100 тергиин өөредилге черлери» мөөрейниң чаңгыс эвес удаа тиилекчизи. РФ-тиң Камгалал яамызының дээди өөредилге черлериниң мурнунда өөредилге албан черлериниң эң шыырак 10 санынче кирип турар. КПКУ – 2016 чылдан тура оолдар болгаш уругларны хүлээп турар чуртта чаңгыс-ла шериг училищези. Оон аңгыда бүгү делегей чергелиг кады ажылдажылга езугаар 2017 чылдан бээр Моолдуң хамаатылары өөренип эгелээн. Юбилейлиг чылда Моолдуң бирги кадеттерин доостуруп үндүрер, олар шупту медаль-биле доозарын кордап турар.

2023 чылда 18 доозукчу «Өөредилгеге онзагай чедиишкиннери дээш» деп медальдың эдилекчилери болган, 2024 чылдың 57 доозукчунуң аразындан 25-и медаль-биле доозарын кордап турар. Шупту кадеттер күрүне шылгалдаларын тергиин дужаап, чурттуң эң-не шыырак дээди өөредилге черлеринче дужаап киргилээн.

КУПКУ-нуң бирги начальниги – полковник Андрей Киселев. 2017 чылдан бээр РФ-тиң ниити өөредилгезиниң Хүндүлүг ажылдакчызы, Найырал ордениниң кавалери Уран-кыс Ондар удуртуп турар.

Делгелгениң ажыдыышкынында экскурсоводтар кылдыр 2024 чылдың доозукчузу Тэмучин Ооржак база 9-ку классчы Аюша Куулар, кижизидилге килдизиниң эргелекчизи Наталья Викторовна Нелюбина ажылдааннар.

Делгелге июнь 28-ке чедир ажылдаарын сагындыраал.

КПКУ-нуң материалындан Алена Нан-Хоо белеткээн.
КПКУ-нуң медиа-төвүнүң чуруктары.

Предыдущая запись
«Үстүү-Хүрээ» XXI фестивальды ССРЭ-ниң составынче ТАР-ның эки тура-биле каттыжып киргениниң 80 чылынга тураскаадыр
Следующая запись
Тувинский сыр в массы!
Меню