Кидисте амыдыралдың хээлери

ТывКУ-нуң парлалга албанының дыңнадып турары-биле алырга, Бай-Тайга кожуунда «Кидис өйер өг-бүле мастерскаязы» ажыттынган.

География факультединиң дөрткү курсчузу Надежда Кууларның «Кидисте амыдыралдың хээлери» төлевилели Росмолодежтуң «Создавай возможности» номинациязынга тиилээн. Ук төлевилелдиң удуртукчузу х.э.к., химия кафедразының доцентизи Ольга Кендиван дээрзин сагындыраал.

Студентилер Бай-Тайга кожууннуң Шуй ортумак школазының үстүкү классчыларынга кидис өйериниң аргаларын көргүзүп, оон хол-биле кылыгларны белеткээринге мастер-класстарны эрттирген. Орлан Хертек база Чаян Ондар төлевилелдиң эки турачылары бооп киришкеш, кидис өйериниң аргаларын тайылбырлаан.

#проекты

Предыдущая запись
Следующая запись
В городе Чадане пройдут республиканские соревнования по национальным видам спорта
Меню