Келир үениң бир сылдызы

Бай-Тайга кожууннуң чагырга даргазы Аржаан Хертек биле кожууннуң социал политика талазы-биле даргазы Роберт Аракчаа Вязникова Виктория-биле ужуражылганы кылган.

Виктория — Тээлиде Тываның улусчу ус-шеверлер техникумунуң 1-ги курузунуң студентизи. Ол — 9 ажы-төлдүг өг-бүлениң эң улуу. Оларны азырап, кижизидип чоруур авазы — Кызыл-Даг ортумак школазының төөгү эртеминиң хоочун башкызы Роза Болат-ооловна Биче-оол. Вязниковтарны боттарының 3 ажы-төлүнге немей азырап алганнар. Оларның уруглары күш-ажылга кончуг сонуургалдыг, тыва чоннуң амыдыралын, ёзу-чаңчылдарын боттарында сиңирген ажылчын өг-бүле.

Виктория — хүреш болгаш кикбоксинг талазы-биле маргылдааларның республикада каш дакпыр чемпиону, Сибирьниң регионалдыг хүрежинге тиилекчи. «Келир үеде мени өөредип каан башкыларым ышкаш тренер болуксаар мен. Мени спорт-биле өңнүк болур кылдыр өөредип каан башкыларым: Имит Чойган Шолбанович, Даржаа Самдар-оол Орлан-оолович, Адыг-оол Альберт Семис-оолович оларга кезээде мөгейип чоруур мен» — деп, ол ужуражылга үезинде чугаалады.

Кожуун чагырга даргазы Аржаан Хертек ооң салым-чаяанныын, уругнуң бодунга туруштуун үнелеп, кандыг дуза чедирип болурун сүмележип, чагыг-сүмелерин берген.

Вязникова Виктория бурунгаар көрүштүг, өскелерден онзагай болганы-биле, келир үениң бир сылдызы үнүп олурар деп чүүл чигзиниг чок. Өзүп олурар спортчу кызывыска ам-даа бедик чедиишкиннерни күзеп каалынар.

#чагырыкчының_ажыл_ижинден

Администрация Бай-Тайгинского кожууна

Предыдущая запись
Лидеры России
Следующая запись
Началось голосование за проекты ФКГС
Меню