Кара-Сайырга турисчи слет эрткен

Кызылдың Экономика болгаш эрге-хоойлу техникумунуң студентилери туризм адырының ажылдакчыларының Каа-Хем кожууннуң Кара-Сайыр деп черинге эрттирген 8-ки следунга идепкейлиг киришкеннер.

Маргылдаа 2 хүн уламчылаан. Нарын чадалар таварышса-даа, ниитизи-биле мөөрей солун эрткен. Студентилер турисчи арга-дуржулганы ап, хей-аът көдүрлүүшкүннүг чанып келгеннер. Техникумну Аймир Монгуш, Алдын-Сай Куулар, Ачыты Куулар, Инге Хертек, Николай Бяков төлээлээн.

Алена нан-Хоо

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
День отца вместе с Первыми
Следующая запись
Суугулуг бажыңнарга: ышты болгаш өрттү медээлээр
Меню