Каң-Болат Соян: аңгы-аңгы чурттардан аныяктар-биле таныжар аргалыг болдум

Сочиниң «Сириус» федералдыг девискээринде Бүгү делегейниң аныяктар фестивалы ажылын уламчылап турар. Ында Тываны 18 аныяк кижи төлээлеп четкенин сагындыраал.

Бүгү делегейниң аныяктар фестивалы чурттуң Президентизи Владимир Путинниң Чарлыы-биле эртип турар делегейде эң-не улуг масштабтыг болуушкун болур.

Аныяктар фестивалында тыва делегацияның дугайында республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

«Бистиң аныяктарывыс 20 муң ажыг өөредилге, бизнес, эртем, чоннар аразының харылзаазы, эки турачы чорук, буянныг херектиң болгаш спорттуң тергиин лидерлериниң аразында киргенинге өөрүп тур мен» — деп, ол демдеглээн.

Фестивальдың программазында лекциялар, дискуссиялар, янзы-бүрү интерактивтиг шөлчүгештер кирип турар. Аныяктар литературлуг, саң-хөө, чогаадыкчы, спортчу байырлалдарның киржикчилери болган. Шөлчүгештиң ажылынга киришкен аныяк кижи бүрүзү шынзылга бижикке демдегледип алгаш, ону шаңналга орнап ап болур.

Тыва делегацияның база бир төлээзи Каң-Болат Соян бодунуң бодалдары-биле үлешкен: «Хүннүң-не бир чаа чүүлдү билип ап тур мен. Янзы-бүрү чурттардан чаа-чаа эш-өөр-биле таныжып алыры солун-дур. Бо кайгамчыктыг болуушкуннар мээң чуртталгамда уттундурбас болуп артар».

Бүгү делегейниң аныяктар фестивалы ооң мурнунда чылдарда Москвага 1957 база 1985 чылдарда, а Сочиге 2017 чылда эртип турганын сагындыраал.

Алена НАН-ХОО белеткээн

Предыдущая запись
Выбрать объекты благоустройства 2025 года жители Тувы смогут в пунктах проведения голосования с 15 марта
Следующая запись
В фотопроекте «Краса в погонах» — инспектор отдела Елена Бичелдей
Меню