Күзелин амыдыралда боттандырган

Дан-Хаяа Куржепей социал керээге үндезилээн күрүне деткимчезиниң ачызында күзелин амыдыралда боттандырган. Ол эрткен чылын Мөрен сумузунга чурук студиязын ажыдып алган.

Аныяк сайгарлыкчы-биле “Тувамедиагрупп» медээлер агентилелиниң журнализи ужурашкан.

Дан-Хаяа бичиизинден тура чурук тырттырарынга ынак. «Социал керээ» программазының акшаландырыышкыны-биле чурук тырттырар камера, штатив, объективтер садып алган. Бодунуң акша-төгерии-биле чырыдылга херекселдерин дээш оон-даа өске чурук студиязынга херек дериг-херекселди немей саткан.

– Ук программа аныяк болгаш ажыл-херээн эгелээр деп турар сайгарлыкчыларга улуг идигни берип турар. Студияда документилерге чурук тырттырып, чаартып, уруглар сады болгаш школалар доозукчуларының альбомнарын, чагыг езугаар фотосессияны кылып турар мен.

Сумунуң чагырга чери мени деткип, бир өрээлин чурук студиязынга аңгылап берген. Ол дээш четтиргенимни илередип тур мен. Чагыглар соцчеткилер таварыштыр кээп турар.

Амгы үеде бажың тудуп турар бис. Ооң бир өрээлин чурук студиязынга аңгылаар бодал бар. Ажыл-херээм шору шуудай бээрге, чурук студиязынга аңгы оран-саваны тудары көрдүнүп турар – деп, Дан-Хаяа Куржепей чугаалады.

Эгелеп чоруур сайгарлыкчы Бии-Хем кожууннуң Хүт сумузундан Мөрен сумузунче келиннеп келген. Ажыл-биле бот-хандыртынган сайгарлыкчы чоорту куда-дой тырттырып эгелээр сорулганы мурнунда салган.

Чурукту Буян Ооржак тырттырган

Предыдущая запись
Помогли детям
Следующая запись
Время выбрало нас!
Меню