Күш-ажылчы аныяктар хөй

Бөгүн Кызыл хоорайга Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле чыскаал эрткенин сагындыраал. Аңаа аныяктар идепкейлиг киришкен. Аныяктарның хөй-ниити организациялары болгаш өөредилге черлери чыскаалдың хөй кезиин ээлээн. Чаңчыл езугаар май 1-де күш-ажылдың кижилерин алгап-мактап, ажылчын мергежилдерни аныяктар ортузунга суртаалдаары болгаш ниитизи-биле күш-ажылга хүндүткелдиг болурун чедип алыр сорулга салдынган.

Оон аңгыда чоннуң чаңгыс демниг хей-аъдын көдүрери, республиканың, хоорайның төөгүзүнге салдарын, хамаатыларның бот-идепкейин деткиири, аныяк-өскенге патриотчу чорукту кижизидери болгаш келир үе дээш харыысалгалыг болуру дээн ышкаш айтырыглар бирги чергеде турар.
Частың болгаш күш-ажылдың байырлыг чыскаалындан Буян Ооржактың тырттырган чуруктарын бараалгаттывыс.

Мира КОНГУЛ-ООЛ
#тыванын_аныяктары #май1 #частыңболгашкүшажылдыңбайырлалы #аныяктар

Предыдущая запись
Чаа-Хөлдүң делгемнеринде
Следующая запись
Кожууннуң ажыл-ишчи чонунга алдар!
Меню