Июнь 12 – Россияның хүнү

Россияның хүнү-биле аныяк-өскенге ТР-ниң Аныяктар херээниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчузу Эртине Куулар мынчаар чугаалаан:

— Россияның хүнү — база бир чугула күрүне байырлалдарының бирээзи. 1990 чылдың июнь 12-де күрүне суверенитединиң дугайында декларацияны хүлээп алган.

Россияның эрткен төөгүзүн көөр болза, ол шупту оруктарны чедимчелиг эрткен. Чүге дизе ооң күжү – хөй нациялыг чонда. Ол дээрге аңгы-аңгы адырларның ажылчыннары, тудугжулар, эртемденнер, эмчилер, башкылар дээш оон-даа өске эртем-мергежилдиг кижилер-дир. Оларны төрээн чуртунга ынакшыл, чоргаарал каттыштырып турар.
Байырлал-биле!

#тыванын_аныяктары #12июня #деньроссии #молодежь #12июняденьроссии #12июняденьроссиипраздник

Мира КОНГУЛ-ООЛ чугаалашкан.

Предыдущая запись
Поздравление главы Тувы с Днём России
Следующая запись
Байырлыг байдалга паспорттарны тывыскан
Меню