Июль 26-дан август 11-ге чедир Начын Монгуш Парижке Олимпий оюннарынга киржир

Парижке эртер Олимпий оюннарының Россиядан киржикчилериниң баштайгы даңзызын чарлапкан. Оларның аразында Тывадан Начын Монгуш бар. Олимпий оюннары Парижке июль 26-дан август 11-ге чедир болурун сагындыраал.

Начын Монгуш 2000 чылда Кызыл хоорайга төрүттүнген. Ынчалза-даа чашкы үези Сүт-Хөл коэууннуң Ак-Даш суурунга эрткен. Ачазы Өлзей Сергеевич оглун бичиизинден-не янзы-бүрү секцияларже чедирип эгелээн, 6 харлыында турнирлерге киржип, тиилеп-даа турган. Олимпиада –ачазының күзели.

2021 чылда аныяк спортчу, хостуг хүрешке элээдилер аразынга Россияның, Европаның бирги чери дээш турнирлерниң тиилекчизи, делегейниң спорт мастери, хөй-хөй шаңнал-макталдарның эдилекчизи Начын Монгуш Олимпий оюннарында Завур Угуевтиң спарринг-партнёру болганын демдеглээл. Ынчан, 2021 чылда, Начын Монгуштуң дугайында «Тываның аныяктары» солуннуң август айда үндүрүлгезинде таныштырган турган.

«Бичии турумда-ла хүреш маргылдааларынче мени эдертип алыр, «Мөге болур сен, оглум» дээр. Миннип келиримге-ле, ачам мени бир кижи-биле хүрештирип турарын сактыр мен. Кудумчуда эштерим, дөргүл-төреливистиң үе-черге оолдары-биле хүрежип өзүп келдим. Ол үелерде кандыг-даа секция барбайн турган мен. Ачам боду янзы-бүрү шимчээшкиннер кылдырып, турниктедип, маңнадып белеткээр турган.

Республика иштинге-даа, өске хоорайларже-даа маргылдааларже ачам мени чедирип, киириштирип, мени дээш аарыкчылап келген. Бичии турумда ачам маргыдааларны көөрге, арай сүрээдексеп, дүвүрээр турган мен. Амгы үеде онлайн-хевирге телефондан көрүп олурар апарган.

Мээң кол-ла сорулгам – Тывада чок медальдар эккээр дээш кызып ажылдаар мен. Оон-даа бедидир көөр болза, Олимпий оюннарының киржикчизи, тиилекчизи болур күзел-сорук бар» – деп, Начын Монгуш «Тываның аныяктары» солуннуң корреспондентизинге чугаалап турган (архивтен алган).

Спортчунуң болгаш ооң ачазының ыдык күзели боттанып, Олимпий оюннарының даңзызынче киргени-биле байырывыс чедирдивис. Чаңгыс чер чурттугларың сээң-биле кады, Начын! Ам чүгле Олимпиадага чедиишкинниг киржири арткан.

Алена НАН-ХОО.
Чуруктарны социал четкилерден алган.

Предыдущая запись
Очередных высоких результатов добилась выпускница училища Арыяа Хоюр-оол
Следующая запись
Инженерные коммуникации многоквартирных домов должны быть приведены в надлежащее состояние качественно и в срок
Меню