Ивижилер фестивалы: белеткелдиң сөөлгү хүннери

Бо чылын Бүгү делегейниң ивижилер фестивалы февраль 25-те Тоора-Хем суурнуң чанында шөлчүгешке эртерин сагындыраал. Тожу кожууннуң чурттакчылары болгаш аалчылары ук байырлалдан ооң катаптаттынмас онзагайын эскерип болур.

Ук байырлыг хемчегге кожа-хелбээ чоннарның төлээлери кээп киржир. Харын-даа моол аалчылар тожу-тываларының аразында төрелдери барын дыңнаткан.

Байырлалда чаңчыл езугаар ивилер чарыжы болур. Аалчыларга суй белектерни тус черниң ус-шеверлери белеткээн. Фестиваль болуп турган хүннерде тос чадырларны суму бүрүзү тургузуптар. Ол ышкаш фестиваль хүннеринде кожууннуң девискээринге арага садарын хораан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#культура #туризм

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Мисс и Мистер студенческих отрядов
Следующая запись
Право России на Победу: Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию
Меню