Истелге органының эң-не чараш кыстары

РФ-тиң Тывада истелге комитединиң эргелели Март 8 байырлалын уткуштур «Краса в погонах» фото-төлевилелди эгелээн. Ук төлевилел мөөрей эвес, а истелге эргелелинде ажылдап чоруур кайгамчыктыг чараш кыс чоннуң дугайында таныштырар сорулгалыг.

Бо чылдың фото-төлевилелин Алдын-Сай Монгуштан эгелээн. Ол 2020 чылда Уралдың юридиктиг университедин дооскан. Күш-ажылчы базымнарын Барыын-Хемчиктиң кожууннар арызының истелге салбырынга улуг истекчи деп адбан-хүлээлгеден эгелээн. Амгы үеде Кызыл хоорайның истелге салбырының улуг истекчизи кылдыр ажылдап турар.

Ол ырлаарынга сундулуг, улуг теннис ойнаар, аян-чорук кылырынга ынак.

Алена Нан-Хоо

Социал четкилерден алган

Предыдущая запись
Мальдив күрүнениң төлээзин уткааннар
Следующая запись
Выбрать объекты благоустройства 2025 года жители Тувы смогут в пунктах проведения голосования с 15 марта
Меню