Эртем чөвүлели: электроннуг өөредилге курлавыры

Тываның Күрүне университединиң Эртем чөвүлелиниң ээлчеглиг хуралының үезинде «Электроннуг өөредилге курлавыры» мөөрейниң тиилекчилерин шаңнаан.

Мөөрейни чыл санында түңнээри чаңчылчаан. Ында дистанциялыг курстарның авторлары, башкылар болгаш ТывКУ-нуң ажылдакчылары киржип турар. Эрткен чылдан бээр мөөрей 2 аңгы угланыышкынныг эртип эгелээн: физика-математика, инженер-техниктиг факультеттер болгаш филологтар, биологтар, юристер дээш оон-даа өске.
Бо чылын орус дыл болгаш литература кафедразының доцентизи Урана Даржа үшкү черни ээлээн, а экономика болгаш менеджмент кафедразының башкызы Анна Серээжикпей ийиги черге төлептиг болган. Мөөрейниң тиилекчизи анатомия, физиология кафедразының доцентизи Сайлыкмаа Сарыг болган.

Эң тергиин өөредиглиг курлавырны информатика кафедразының башкызы Чойгана Домур-оол ажылдап кылган. Ийиги черде информатика кафедразының доцентизи Марта Тюлюш, а үшкү черни Долаана Куулар ээлээн.

Предыдущая запись
Селфи-марафон
Следующая запись
Жители Тувы смогут прочитать книгу о безопасном поведении в интернете
Меню