«Энерел сеткил» ачы-дуза фондузун тургускан

Тывада «Чалыы армейжилер» шимчээшкининиң удуртукчузу Айдың Шивидек «Энерел сеткил» ачы-дуза фондузунуң үндезилекчилериниң бирээзи болган. Ол бодунуң блогунда фондунуң дугайында таныштырган.

«Эштерим-биле «Энерел сеткил» ачы-дуза фондузун үндезилеп тургустувус. Бо шиитпирге чедип кээринге чедир үр үе эрткен деп болур. Аңаа, бир дугаарында, кижиниң бодунуң ишти-хөңнүнден белени, сагыш-сеткилдиң бурунгаарлаашкыны херек, кижи бүрүзү аңаа бодунуң оруу-биле келир.

2021 чылдан бээр уруглар албан черлерин болгаш ачы-дуза организацияларын деткип, кадыкшылының аайы-биле арга-шинээ кызыгаарлыг уруг-дарыглыг өг-бүлелерге адрестиг дузаны чедирип турдувус. Ынчангаш ону доктаамал чорудар деп шиитпирге келгенивис ол. Фондуну тургузарынга болгаш ачы-дуза хемчеглеринге идепкейлиг киржип чоруур эштерим Ачыты Нурзат, Денис Даржаага четтиргенимни илереттим» — деп, Айдың Шивидек бижээн.

Аныяктарның буянныг үүле-херээн республиканың удуртулгазы деткээн. Тываның Чазак Даргазының оралакчызы Орлан Сарыглар ачы-дуза фондузунуң үндезилекчилериниң бирээзи Айдың Шивидек-биле ужурашкаш, чазактың социал адыры бүгү талалыг деткимчени көргүзерин дыңнаткан.
Алена Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
Молодёжь Тувы приняла участие в Таврида.Арт
Следующая запись
Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнү-биле, эргим чаңгыс чер чурттугларым!
Меню