Елена Достай: чаа спорт мастери немешкен

Бо хүннерде Екатеринбургта ча адарынга Россияның чемпионады болуп турар. Тывадан аныяк спортчуларны тренери Елена Достай баштап чоруур. Ол командазының дугайында мынчаар таныштырган:

— Командавыста спорт мастери атты камгалап алырынга белен 2 аныяк спортчу бар. Дүүн Лаа-Хуурак Чимит ча адарынга шупту нормаларны күүсеткеш, спорт мастери атты камгалап алды. Ол 4 хууда рекордту тургускан.

Маргылдаалар ажык дээр адаанда эртип турар болгаш, түңнелдери агаар-бойдустан база дыка хамааржыр. Оон аңгыда кыс уруглар командазы РФ-тиң субъектилериниң командаларының аразынга эртер бирги Спартакиадаже квота дээш демисежир. А оолдар командазы квотаны чаалап апкан.

Спортчуларга чедиишкиннерни күзедим!

Мира КОНГУЛ-ООЛ

#спорт

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Россияның шериг албан-хаакчылары шын орукта
Следующая запись
Аймира Ондар: сейчас я получаю намного больше
Меню