Эки турачыларның I-ги шуулганы эртип турар

Тывада «Для и ради» I-ги эки турачыларның шуулганы болуп турар. Республиканың аныяк эки турачылары Бии-Хем кожуунда «Туран» сыын ажыл-агыйлыг дыштанылга черинде чыылган.

Шуулганның кол угланыышкыны, чугаажок, социал төлевилел болгаш эки турачы ажыл-чорудулганы организастаарынче угланган. «Төлевилелинче партнерларны канчап хаара тударыл?», «Эки турачы ажыл-чорудулганың организатору болуру», Добро.Ру платформа-биле ажылдаары, волонтержу хостуг олуттар, арга-шинектер дээш оон-даа өске айтырыгларны шуулганның спикери, Красноярск крайның эки турачыларны деткиир курлавыр төвүнүң удуртукчузу Наталья Аникина таныштырган.

«Социал төлевилелдер» талазы-биле «Фемида» эрге-хоойлу клувунуң удуртукчузу Наталья Бондаренко чугаалаан.

Спикерлер төлевилелдерни белеткээри база ону боттандырарынга чугула херек арга-дуржулгазы-биле солушкан. Аныяктарның шуулганынга оюн-тоглаа чокка кайыын болур. Концерт программазын болгаш кежээки хөглээшкинни «Движения КВН Тувы» шимчээшкинниң удуртукчузу Сылдыс Калынду харыылаар.

Командаларның кураторлары Ооржак Солангы болгаш Салчак Дугэр дээрзин сагындыраал.

Агентилелдиң медээзинден А. Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
«Врывайся в бизнес»: В Туве проходит Неделя предпринимательства
Следующая запись
Глава Тувы призвал жителей республики проголосовать за объекты благоустройства населенных пунктов региона
Меню