Долзат Ооржак бүгү Россияның Студенчи эртем каттыжылгаларының дипломун чаалап алган

ТывКУ-нуң студентизи Долзат Ооржак бүгү Россияның Студенчи эртем каттыжылгаларының дипломун чаалап алган. Ниитизи-биле мөөрейже 244 студент чагыгны киирген, оларның аразындан чүгле 40 ажылды шилээн
Тиилекчилерниң аразында ТывКу-нуң студентизи – Долзат Ооржак.

Мөөрей Москва хоорайга эрткен X бүгү Россияның аныяк эртемденнер чөвүлелиниң съездизиниң иштинде болган. Аңаа 76 региондан 800 хире кижи киришкен. Съездиге күрүне деткимчезин алган аныяк эртемденнер киришкенин сагындыраал.

Предыдущая запись
Тожудан кыска медээлер
Следующая запись
Тываның малчыннары уксаалыг мал-маганның XVIII Сибирь-Ыраккы чөөк чүк делгелгезинге тиилээн
Меню