Долу эвес мобилизация езугаар ТШО-же кыйгыртканнарның уруглары хореография, фитнес, танцы бөлгүмнеринче халаска барып болур

ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилел «Древо Жизни» Этнотөп-биле кады #МЫВМЕСТЕ республиканың штавының ажыл-чорудулгазының иштинде долу эвес мобилизация езугаар ТШО-же кыйгыртканнарның уруг-дарыынга деткимчени чедирер сорулгалыг. Шак ынчалдыр уругларга халас кичээлдерни хореография, финтес, танцы башкылары эрттирер.

Кичээлдер «Аврора» уругларның фитнес болгаш танцы студиязынга болур. Долу эвес мобилизацияга таварышкан хамаатыларның 10-дан 15 харга чедир уругларынга кичээлдер эртерин сагындыраал.

Кичээлдерниң болур хүннери: вторник и четверг
🕘с 09:00 ч. по 10:00 ч.,
🕝с 14:30-15:30 ч.
Кичээлдерже 10 эвээш эвес уруглар кээп болур.

Студияның адрези: Кызылхоорай, Красноармейская кудумчузу, бажың 76 (Тывастрой). Тодаргайы-биле тренер-башкы АржанТечинов-биле харылзажыр: т.8923-549-81-76.

Агентство по делам молодежи Республики Тыва

Предыдущая запись
В Туве сняли запрет на выезд мужчин из региона
Следующая запись
Чөөн-Хемчикте 17 аныяк эмчи ажылдап келген
Меню